Zarząd Polskiej Grupy
Raka Płuca

Zarząd Polskiej Grupy
Raka Płuca

KADENCJA 2024 – 2026

PROF. DR HAB. N. MED.
RODRYG RAMLAU

PREZES ZARZĄDU

Dyrektor Instytutu Onkologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

 • ul. Szamarzewskiego 84, 60-514 Poznań

 • +48 61 854 90 16

PROF. DR HAB. N. MED.
DARIUSZ M. KOWALSKI

SEKRETARZ GENERALNY

Kierownik Oddziału Zachowawczego Kliniki Nowotworów Płuca i Klatki Piersiowej, Narodowego Instytutu Onkologii-Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie

 • ul. W. K. Roentgena 5, 02-781 Warszawa

 • + 48 22 546 27 58

PROF. DR HAB. N. MED.
TADEUSZ ORŁOWSKI

WICE PREZES
ZARZĄDU

Kierownik Kliniki Chirurgii Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie

 • ul. Płocka 26, 01-138 Warszawa

 • 22 43 12 466

DR N. MED.
PIOTR RUDZIŃSKI

SKARBNIK

Klinika Chirurgii Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie

 • ul. Płocka 26, 01-138 Warszawa

 • 22 43 12 466

PROF. DR HAB. N. MED.
EWA KALINKA

CZŁONEK ZARZĄDU

Kierownik Kliniki Onkologii, Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi

 • Rzgowska 281/289, 93-338 Łódź

 • 42 271 11 07

DR N. MED.
PIOTR JAŚKIEWICZ

CZŁONEK ZARZĄDU

Klinika Nowotworów Płuca i Klatki Piersiowej Narodowy Instytut Onkologii – PIB w Warszawie

 • ul. W. K. Roentgena 5, 02-781 Warszawa

 • + 48 22 546 27 58

DR HAB. N. MED.
MACIEJ BRYL

CZŁONEK ZARZĄDU

Dyrektor Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii

 • ul. Szamarzewskiego 62, 60-569 Poznań

 • 61 66 54 310