Zarząd Polskiej Grupy
Raka Płuca

Zarząd Polskiej Grupy
Raka Płuca

KADENCJA 2022 – 2024

PROF. DR HAB. N. MED.
DARIUSZ M. KOWALSKI

PREZES

Kierownik Oddziału Zachowawczego Kliniki Nowotworów Płuca i Klatki Piersiowej, Narodowego Instytutu Onkologii-Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie

 • ul. W. K. Roentgena 5, 02-781 Warszawa

 • + 48 22 546 27 58

DR N. MED.
PIOTR RUDZIŃSKI

VICE PREZES

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc, Oddział Terenowy im. Jana i Ireny Rudników w Rabce-Zdrój, Klinika Chirurgii Klatki Piersiowej

 • ul. Prof. Jana Rudnika 3B, 34- 700 Rabka-Zdrój

 • +48 18 760 60 do 68

PROF. DR HAB. N. MED.
TADEUSZ ORŁOWSKI

SKARBNIK

Kierownik Kliniki Chirurgii Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie

 • ul. Płocka 26, 01-138 Warszawa

 • 22 43 12 466

PROF. NADZW. DR HAB. N. MED.
RENATA LANGFORT

CZŁONEK ZARZĄDU

Zakład Patomorfologii, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie

 • ul. Płocka 26, 01-138 Warszawa

 • 22 43 12 257

PROF. DR HAB. MED.
JANUSZ MILANOWSKI

CZŁONEK ZARZĄDU

Kierownik Katedry i Kliniki Pneumonologii, Onkologii i Alergologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie (SPSK Nr 4)

 • ul. Jaczewskiego 8, 20-090 Lublin

 • +48 81 7 244 431

PROF. ZW. DR HAB. N. MED.
RODRYG RAMLAU

CZŁONEK ZARZĄDU

Dyrektor Instytut Onkologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

 • ul. Szamarzewskiego 84, 60-514 Poznań

 • +48 61 854 90 16

PROF. DR HAB. N. MED.
PAWEŁ KRAWCZYK

CZŁONEK ZARZĄDU

Pracownia Immunologii i Genetyki Uniwersytet Medyczny w Lublinie

 • ul. Chodźki 4a, 20-093 Lublin

 • +48 814 486 420