Zarząd Polskiej Grupy Raka Płuca
Kadencja 2022 – 2024

Prezes
prof. dr hab. n. med. Dariusz M. Kowalski
Kierownik Oddziału Zachowawczego Kliniki Nowotworów Płuca i Klatki Piersiowej, Narodowego Instytutu Onkologii-Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie, ul. W. K. Roentgena 5, 02-781 Warszawa, tel. + 48 22 546 27 58

Vice Prezes
dr n. med. Piotr Rudziński
Klinika Chirurgii Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie, ul. Płocka 26, 01-138 Warszawa, tel. 22 43 12 466

Skarbnik
prof. dr hab. n. med. Tadeusz Orłowski
Kierownik Kliniki Chirurgii Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie, ul. Płocka 26, 01-138 Warszawa, tel. 22 43 12 466

Członkowie Zarządu
prof. nadzw. dr hab. n. med. Renata Langfort
Zakład Patomorfologii, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie, ul. Płocka 26, 01-138 Warszawa, tel. 22 43 12 257

prof. dr hab. med. Janusz Milanowski
Kierownik Katedry i Kliniki Pneumonologii, Onkologii i Alergologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie (SPSK Nr 4), ul. Jaczewskiego 8, 20-090 Lublin, tel. +48 81 7 244 431

prof. zw. dr hab. n. med. Rodryg Ramlau
Dyrektor Instytut Onkologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Szamarzewskiego 84, 60-514 Poznań, tel. +48 61 854 90 16

prof. dr hab. n. med. Paweł Krawczyk
Pracownia Immunologii i Genetyki Uniwersytet Medyczny w Lublinie, ul. Chodźki 4a, 20-093 Lublin, +48 814 486 420