2024-05-16

Webinar Best Trials, Best Results, Best Journals (rak płuca)

Webinar Best Trials, Best Results, Best Journals (rak płuca)


24 godziny

Zapraszamy na innowacyjny cykl webinarów onkologicznych, podczas których omawiane będą przełomowe badania i nowe technologie – Best Trials, Best Results, Best Journals –  pierwsze spotkanie już 16 maja.

Zapraszamy na innowacyjny cykl webinarów onkologicznych, podczas których omawiane będą przełomowe badania i nowe technologie – Best Trials, Best Results, Best Journals –  pierwsze spotkanie już 16 maja.

Każde spotkanie będzie poświęcone wyłącznie jednej publikacji, za to z szczegółową analizą podstaw statystycznych, konstrukcji badania, uzyskanych wyników i działań niepożądanych oraz rekomendacji z tego płynących.

Podczas pierwszego webinaru eksperci porozmawiają o konstrukcji i analizie statystycznej oraz wynikach i analizie bezpieczeństwa badania klinicznego PAPILLON. Przedstawią także rekomendacje zespołu ekspertów wobec amiwantamabu w leczeniu NDRP.

Pozostałe spotkania odbędą się 6 i 20 czerwca oraz 5 i 19 września.

Kierownikiem naukowym cyklu webinarów jest prof. dr hab. n. med. Dariusz M. Kowalski, sekretarz generalny Polskiej Grupy Raka Płuca.

Program i bezpłatna rejestracja:

https://www.termedia.pl/Konferencja-Best-Trials-Best-Results-Best-Intro,2304,30930.html


https://www.termedia.pl/Konferencja-Best-Trials-Best-Results-Best-Intro,2304,30930.html#registerWebinar

XXX Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej

XXX Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej


3 dni

XXX Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej już 16-18 maja 2024 r.

Szanowni Państwo,

w codziennej praktyce staramy się oswoić tę trudną dziedzinę, jaką jest chirurgia onkologiczna. Wymaga to od nas chirurgów doskonalenia umiejętności, poszerzania wiedzy, przyswajania nowości i współpracy z innymi specjalistami, z którymi wspólnie prowadzimy leczenie. Służą temu coroczne zjazdy Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej, gdzie spotykamy ekspertów, omawiamy najlepsze rozwiązania, ale też powikłania i porażki. Nie możemy jednak zapominać o ważnym aspekcie, jakim jest bezpieczeństwo chorych. To my, podejmując się leczenia, gwarantujemy, że nie narazimy ich na ryzyko, którego można uniknąć. Dlatego w tym roku znacząca część naszych obrad poświęcona jest bezpieczeństwu pacjentów. Oczywiście jak zawsze nie zabraknie też dyskusji dotyczących postępów w leczeniu, sesji wideo pokazujących techniczne aspekty chirurgii czy zgłoszonych prezentacji oryginalnych.

Wierzę, że wspólne spotkanie w Krakowie wpłynie na jakość naszej pracy, bezpieczeństwo chorych, a także będzie spotkaniem przyjaciół.

Serdecznie zapraszam

Prof. dr hab. n. med. Piotr Richter
Prezes Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej


https://zjazdptcho.pl/

XXX Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej

XXX Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej


3 dni

XXX Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej już 16-18 maja 2024 r.

Szanowni Państwo,

w codziennej praktyce staramy się oswoić tę trudną dziedzinę, jaką jest chirurgia onkologiczna. Wymaga to od nas chirurgów doskonalenia umiejętności, poszerzania wiedzy, przyswajania nowości i współpracy z innymi specjalistami, z którymi wspólnie prowadzimy leczenie. Służą temu coroczne zjazdy Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej, gdzie spotykamy ekspertów, omawiamy najlepsze rozwiązania, ale też powikłania i porażki. Nie możemy jednak zapominać o ważnym aspekcie, jakim jest bezpieczeństwo chorych. To my, podejmując się leczenia, gwarantujemy, że nie narazimy ich na ryzyko, którego można uniknąć. Dlatego w tym roku znacząca część naszych obrad poświęcona jest bezpieczeństwu pacjentów. Oczywiście jak zawsze nie zabraknie też dyskusji dotyczących postępów w leczeniu, sesji wideo pokazujących techniczne aspekty chirurgii czy zgłoszonych prezentacji oryginalnych.

Wierzę, że wspólne spotkanie w Krakowie wpłynie na jakość naszej pracy, bezpieczeństwo chorych, a także będzie spotkaniem przyjaciół.

Serdecznie zapraszam

Prof. dr hab. n. med. Piotr Richter
Prezes Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej


https://zjazdptcho.pl/

XXX Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej

XXX Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej


3 dni

XXX Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej już 16-18 maja 2024 r.

Szanowni Państwo,

w codziennej praktyce staramy się oswoić tę trudną dziedzinę, jaką jest chirurgia onkologiczna. Wymaga to od nas chirurgów doskonalenia umiejętności, poszerzania wiedzy, przyswajania nowości i współpracy z innymi specjalistami, z którymi wspólnie prowadzimy leczenie. Służą temu coroczne zjazdy Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej, gdzie spotykamy ekspertów, omawiamy najlepsze rozwiązania, ale też powikłania i porażki. Nie możemy jednak zapominać o ważnym aspekcie, jakim jest bezpieczeństwo chorych. To my, podejmując się leczenia, gwarantujemy, że nie narazimy ich na ryzyko, którego można uniknąć. Dlatego w tym roku znacząca część naszych obrad poświęcona jest bezpieczeństwu pacjentów. Oczywiście jak zawsze nie zabraknie też dyskusji dotyczących postępów w leczeniu, sesji wideo pokazujących techniczne aspekty chirurgii czy zgłoszonych prezentacji oryginalnych.

Wierzę, że wspólne spotkanie w Krakowie wpłynie na jakość naszej pracy, bezpieczeństwo chorych, a także będzie spotkaniem przyjaciół.

Serdecznie zapraszam

Prof. dr hab. n. med. Piotr Richter
Prezes Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej


https://zjazdptcho.pl/