VLCU

Virtual Lung Cancer Unit
Wirtualne konsylium

W wyniku wielodyscyplinarnego konsylium planowane decyzje terapeutyczne zmieniono prawie u co drugiego chorego.1)

Współczesna technologia i powszechnie dostępne narzędzia komunikacji umożliwiają integrowanie ekspertów z różnych ośrodków i będących jednocześnie nawet w odległych lokalizacjach.

Dzięki VCLU (Virtual Lung Cancer Unit) – opracowanym przez Polską Grupę Raka Płuca – można w dowolnym czasie i miejscu zorganizować spotkanie ekspertów on-line, co przynosi zarówno korzyści czasowe, jak kosztowe.

 Wirtualne konsylium można zorganizować w dowolnym czasie i miejscu – wystarczy połączenie z Internetem i dostęp do komputera lub innego narzędzia multimedialnego (smartfon lub tablet).

Uczestnik spotkania może aktywnie słuchać opisu pacjenta oraz oglądać opisywany przypadek omawiany podczas wirtualnego konsylium.

Nowotworowy zespół wielodyscyplinarny, który w wyniku spotkania ekspertów różnych specjalności wydaje wspólne decyzje dotyczące zaleceń prowadzenia konkretnego pacjenta nowotworowego, wymaga znacznie mniej zasobów niż tzw. cancer unit. W niewielkich szpitalach lub w krajach o niskich i średnich dochodach standardowe zespoły wielodyscyplinarne w zasadzie nie funkcjonują, a decyzje podejmowane są zazwyczaj
jednoosobowo przez onkologa lub chirurga. 2)
Decyzje o zmianach planów terapeutycznych (dzięki udziałowi w naradzie zespołu wielodyscyplinarnego) najczęściej dotyczyły lekarzy nie będących onkologami klinicznymi oraz z praktyką krótszą niż 15 lat. *(1)

W ramach VLCU możesz:

  • widzieć i słyszeć wszystkich uczestników spotkania,
  • zadawać pytania,
  • przekazywać prowadzenie całego lub części spotkania innej osobie,
  • przesyłać i udostępniać materiały,
  • pisać i korespondować z innymi uczestnikami za pomocą funkcji czatu,
  • tworzyć ankiety i dokumenty,
  • prezentować dokumentację medyczną przy pomocy e-konsultanta.

Po spotkaniu nowotworowego zespołu wielodyscyplinarnego

u wielu chorych zmieniono początkowe decyzje terapeutyczne. (2)

Inicjatorami rozwoju VLCU są eksperci Polskiej Grupy Raka Płuca, którzy zostali nagrodzeni w 2017 roku w prestiżowym konkursie The IASLC Foundation Cancer Care Team, organizowanym przez Międzynarodowe Stowarzyszenie do Badań nad Rakiem Płuca (IASLC).

1) El Saghir N.S. i wsp. „Global Practice and Efficiency of Multidisciplinary Tumor Boards: Results of an American Society of Clinical Oncology International Survey.” Journal of Global Oncology. DOI: 10.1200/JGO.2015.000158 Journal of Global Oncology 1, no. 2 (December 1 2015) 57-64. http://ascopubs.org/doi/10.1200/JGO.2015.000158

2) Nowotwory–Journal of Oncology – wydanie specjalne (czerwiec 2018) 34-35. https://journals.viamedica.pl/nowotwory_journal_of_oncology

Wymagania techniczne platformy:

  Windows: Mac OS:
System operacyjny: Windows 7 32-bit/64- bit, Windows 8 32- bit/64-bit, Windows 8.1 32-bit/64-bit, Windows Server 2008 64-bit, Windows Server 2008 R2 64-bit, Windows 10 Mac OS X 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13
Wymagania systemowe:
Procesor: Intel Core2 Duo CPU 2.XX GHz lub AMD processor                   (zalecane 2 GB RAM ) Intel (zalecane 512 MB RAM lub więcej)
Java: JavaScript i cookies:
Przeglądarka Internetowa:
 
Chrome: Najnowsza 32-bit/64-bit Najnowsza 32-bit/64- bit
Łącze internetowe:

prędkość pobierania 2 MB/s

prędkość wysyłania 2 MB/s

1. Proszę sprawdzić czy komputer, z którego będziesz korzystać jest połączony do sieci poprzez tzw. ‘firewall’ . Informacje uzyskasz od dyżurnego informatyka szpitala. 

2. Jeżeli NIE– sprawdź czy jest zainstalowana przeglądarka internetowa CHROME oraz wykonaj połączenie testowe przez stronę vlcu.pl używając koniecznie przeglądarki Chrome i przygotuj ustawienia – w tym włącz kamerę i mikrofon. Otwórz dokument, prezentację, film, które zamierzasz prezentować.
3. Jeżeli TAK– wezwij informatyka i przekaż mu wytyczne, aby działała usługa webrtc muszą być otwarte porty TCP 442 TCP/UDP 5060,a następnie sprawdź czy jest zainstalowana przeglądarka internetowa CHROME oraz wykonaj połączenie testowe przez stronę vlcu.pl używając koniecznie przeglądarki Chrome i przygotuj ustawienia – w tym włącz kamerę i mikrofon. Otwórz dokument, prezentację, film, które zamierzasz prezentować.

Pilotaż projektu możliwy dzięki wsparciu firmy Roche