03.11.2021, godzina 18:00

RAK PŁUCA
NOWY WIEK, NOWE CZASY, NOWA JAKOŚĆ

Szanowni Państwo,

W imieniu Polskiej Grupy Raka Płuca zapraszam do aktywnego udziału w cyklu webinariów poświęconych najczęstszemu nowotworowi złośliwemu w Polsce i na Świecie – RAKOWI PŁUCA. Przez wiele, wiele lat, rak płuca był uznawany za chorobę o bardzo złym rokowaniu, a arsenał metod leczniczych był bardzo ograniczony. Postęp w dziedzinie biologii molekularnej i immunologii doprowadził do kolosalnego przełomu w leczeniu raka płuca. Pojawiły się nowe, wcześniej nieznane klasy leków; leki ukierunkowane molekularnie i immunokompetentne, które doprowadziły do zmiany paradygmatu w leczeniu raka płuca, a sam rak płuca w wielu przypadkach stał się formą „choroby przewlekłej”. Dzięki aktywności Polskiej Grupy Raka Płuca we współpracy z towarzystwami naukowymi i organizacjami pacjentów, wiele leków innowacyjnych jest już dostępnych w Polsce.

Celem cyklu naszych spotkań będzie zaprezentowanie nowych możliwości diagnostyki i leczenia raka płuca. Webinaria dedykowane będą bezpośrednio zainteresowanym chorym i ich rodzinom, ale również organizacjom chorych, mediom i lekarzom podstawowej opieki medycznej oraz pulmonologom.

Zaproszeni goście, „w pigułce” dostarczą Państwu najbardziej aktualne dane dotyczące szeregu obszarów z zakresu nie tylko leczenia, ale też współpracy wielospecjalistycznej dedykowanej chorym
z rozpoznanym rakiem płuca.

Do zobaczenie

Prof. dr hab. n med. Dariusz M. Kowalski
Prezes Polskiej Grupy Raka Płuca

Prowadzenie: prof. dr hab. n med. Dariusz M. Kowalski i prof. dr hab. n med. Tadeusz Orłowski

18:00-18:05

Powitanie i wprowadzenie – prof. Dariusz M. Kowalski

18:05-18:20

Symptomatologia raka płuca, czyli czego nie wolno lekceważyć
– prof. Agnieszka Mastalerz-Migas

18:20-18:30

Badania przesiewowe (skryningowe) w raku płuca, czyli czy można wykryć raka płuca bezobjawowego – prof. Tadeusz Orłowski

18:30-18:40

Możliwości diagnostyczne Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej kontaktu, czyli co komu zlecić i do kogo skierować – Porozumienie Zielonogórskie

18:40-18:55

Co się zmieniło w leczeniu raka płuca czyli choroba przewlekła czy nadal śmiertelna
– prof. Dariusz M. Kowalski

18:55-19:15

Pytania i dyskusja

19:15-19:20

Podsumowanie – prof. Tadeusz Orłowski