W imieniu Komitetu Organizacyjnego The International Thymic Malignancy Interest Group (ITMIG) mam przyjemność zaprosić na XI Konferencję ITMIG (ITMIG2021 Annual Meeting), która odbędzie się w formie wirtualnej w dniach 16-17 października (sobota-niedziela) 2021 (https://itmig.org/itmig2021/). 

Program obejmuje sześć wielodyscyplinarnych sesji, które na pewno zainteresują specjalistów zajmujących się nowotworami nabłonkowymi grasicy (grasiczakami oraz rakami i guzami neuroendokrynnymi grasicy) tj. torakochirurgów, neurologów, patologów, radiologów, onkologów i radioterapeutów: 

  1. The small mediastinal lesion and early-stage thymic tumor
  2. Thymic tumors and clinical correlates (part 1):  Neurological comorbidities
  3. Thymic tumors and clinical correlates (part 2): Thymic pathology and SARS-CoV-2 infection; TETs in children
  4. Metastatic pleural disease in the course of TETs – multidisciplinary approach
  5. Updates in mediastinal tumors classifications: TNM 8th Ed., WHO 2021, mediastinal compartments/CT
  6. Thymic carcinomas vs. lung carcinomas

Zapraszamy również do dyskusji w czasie TUMOR BOARD na temat przedstawianego przypadku. 

Pełen program dostępny jest na stronie: https://itmig.org/itmig2021/itmig2021-program/ 

REJESTRACJA JEST OTWARTA! Zapraszamy: https://itmig.org/itmig2021/itmig2021-registration/ 

Czekamy na Państwa abstrakty!

Język konferencji: angielski. 

Jeśli chcecie Państwo otrzymywać powiadomienia bezpośrednio ze strony ITMIG, zachęcam do przesłania swojego adresu mailowego w krótkim formularzu na stronie głównej towarzystwa: https://itmig.org  

Z poważaniem,

dr hab. n. med. Małgorzata Szołkowska
Zakład Patomorfologii, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc, Warszawa

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego ITMIG2021