ESMO opublikowało informacje o:

– konieczności dalszych badań w celu określenia wartości neoadiuwantowego leczenia preparatem durwalumab we wczesnym raku płuca,

https://www.esmo.org/oncology-news/more-study-warranted-to-determine-benefit-of-neoadjuvant-durvalumab-in-early-stage-nsclc

 – badaniu II fazy PRINCEPS: terapia neoadiuwantowa preparatem atezolizumab jest bezpieczna u chorych na operacyjnego niedrobnokomórkowego raka płuca,

https://www.esmo.org/oncology-news/neoadjuvant-atezolizumab-is-safe-in-resectable-nsclc

– badaniu III fazy ADAURA: wykazano w porównaniu do placebo, istotne wydłużenie czasu wolnego od choroby u chorych po resekcji EGFR-dodatniego niedrobnokomórkowego raka płuca leczonych adiuwantowo ozymertynibem ( ESMO Virtual Congress 2020 abstrakt #LBA1). 

https://cslide.ctimeetingtech.com/esmo2020/attendee/confcal/session/calendar/2020-09-19