Szanowni Państwo,

XIV Konferencja organizowana tradycyjnie przez Polską Grupę Raka Płuca w listopadzie odbywa się we współpracy z International Association for the Study of Lung Cancer – IASLC (Międzynarodowe Stowarzyszenie do Badań nad Rakiem Płuca). Pozwala to na skorzystanie nie tylko z dorobku tej organizacji i osiągnięć Światowych Konferencji Raka Płuca – WCLC, ale także z udziału w naszych konferencjach międzynarodowych ekspertów.

Z powodu panującej pandemii SARS-CoV-2 tegoroczna, 21. Konferencja WCLC została początkowo przesunięta z sierpnia 2020 roku na styczeń 2021 roku, a następnie przyjęto dla niej formę wirtualną. W związku z tym najnowsze doniesienia z zakresu raka płuca zostały przedstawione podczas tegorocznych konferencji ASCO (czerwiec 2020 r.) i ESMO (wrzesień 2020 r.).

Podobnie, formę wirtualną przyjmie tegoroczna XIV Konferencja PolGRP.

Polska Grupa Raka Płuca od kilku lat rozwija współpracę międzynarodową z najbardziej prestiżowym towarzystwem badań nad rakiem płuca – International Association for the Study of Lung Cancer (IASLC). Dotychczasowymi efektami tej współpracy są wspólne składki w obu Towarzystwach, dostęp członków PolGRP do czasopisma JTO, dedykowane opłaty rejestracyjne na konferencje WCLC, dostęp do podręczników z torako-onkologii, patronat IASCLC nad doroczną konferencją PolGRP, udział międzynarodowych ekspertów w konferencji warszawskiej, udział członków PolGRP w spotkaniach IASLC, szkolenie za granicą lekarzy i pielęgniarek.

Naszym celem jest, aby jak dotychczas, konferencja nadal była platformą wymiany doświadczeń specjalistów z wielu dziedzin medycyny.

W tym roku planowane są: wirtualne sesje programowe, wirtualne warsztaty, wirtualny VLCU, wirtualne sesje satelitarne, wirtualna sesja plakatowa, wirtualne spotkanie z organizacjami pacjentów, wirtualne głosowania, wirtualne zadawanie pytań, wirtualny przegląd wykonanych badań laboratoryjnych, mikroskopowych lub obrazowych, wirtualna agenda konferencji, wirtualna książka streszczeń.