W Journal of Thoracic Oncology opublikowano wszechstronny przegląd zaleceń diagnostyczno-terapeutycznych w raku płuca w czasie pandemii COVID-19.

https://www.iaslc.org/About-IASLC/News-Detail/treatment-guidance-for-lung-cancer-patients-during-the-covid-19-pandemic—journal-of-thoracic-oncology-publishes-comprehensive-overview