Opublikowany został konsensus ESTRO-ASTRO pt: „Praktyczne zalecenia dla radioterapii w raku płuca w kontekście pandemii COVID-19.”

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167814020301821