W wyniku przekrojowego badania przeprowadzonego w 2019 roku na reprezentatywnej ogólnonarodowej próbce 1 011 osób powyżej 15 r.ż., oceniającym aktualne występowanie i wzorce palenia tytoniu i e-papierosów w Polsce stwierdzono, że 21,0% uczestników badania deklarowało codzienne, a 1,3% okazjonalne palenie tytoniu; natomiast 10,7% uważało się za byłego palacza. Tzw. podgrzewacze tytoniu były używane przez 0,4% uczestników badania. Użycie kiedykolwiek e-papierosów potwierdziło 4,0%, a aktualne używanie e-papierosów zadeklarowało 1,4% uczestników badania. Większą proporcję codziennych palaczy zaobserwowano wśród mężczyzn (24,4% vs 18,0%; p<0,0001). Zanotowano również istotny związek z aktualnym zwyczajem codziennego palenia tytoniu wśród osób z grupy wiekowej: 30 – 49 lat, z niższym poziomem wykształcenia, żyjącej w średniej wielkości miejscowościach (pomiędzy 20 000 i 500 000 mieszkańców).

Pinkas J. i wsp. „The Prevalence of Tobacco and E-Cigarette Use in Poland: A 2019 Nationwide Cross-Sectional Survey.” International Journal of Environmental Research and Public Health
https://www.mdpi.com/1660-4601/16/23/4820/htm