Rak płuca to jeden z najczęstszych nowotworów złośliwych. Niestety, wykrywany jest przeważnie zbyt późno, w IV stadium choroby wykluczając tym samym operację. Nadzieją dla chorych są nowoczesne metody leczenia takie jak immunoterapia i terapie celowane.
Prof. dr hab. n. med. Joanna Chorostowska-Wynimko, Sekretarz Generalny Europejskiego Towarzystwa Chorób Płuc, Zastępca ds Nauki Dyrektora Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc, Kierownik Zakładu Genetyki Immunologii Klinicznej Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie, członek i ceniony ekspert Polskiej Grupy Raka Płuca.
Pani Profesor, w wielu publikacjach spotykamy się ze stwierdzeniem, że w ostatnich latach nastąpił przełom w leczeniu raka płuca. Czy zgodzi się Pani Profesor z taką opinią? Na czym polega ten przełom i czy istnieje szansa, że rak płuca z choroby śmiertelnej stanie się chorobą przewlekłą?

http://onkologia.warsawpress.com/index.php/2019/02/11/leczenie-zaawansowanego-raka-pluca/